Dự án

Apartment

Căn hộ Mr. Sáng

Celadon City, Tp. HCM

Dự án: Căn hộ Mr. Sáng – Celadon City, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Mr. Sáng
Diện tích: 96 m²
Phong cách: Hiện đại.

Căn hộ

Căn hộ Mr. Sáng

Celadon City, Tp. HCM

Dự án: Căn hộ Mr. Sáng – Celadon City, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Mr. Sáng
Diện tích: 96 m²
Phong cách: Hiện đại.