Dự án

Apartment

Saigon Homestay

Quận 1, Tp. HCM

Dự án: Saigon Homestay - đường Trương Định, Quận 1, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Saigon Homestay
Diện tích: 100 m²
Phong cách: Retro.

Căn hộ

Saigon Homestay

Quận 1, Tp. HCM

Dự án: Saigon Homestay - đường Trương Định, Quận 1, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Saigon Homestay
Diện tích: 100 m²
Phong cách: Retro.