Dự án

Restaurant

The Lô-Cồ

Quận 7, Tp. HCM

Dự án: The Lô-Cồ - Quận 7, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Ecolotus
Diện tích: 450 m²
Phong cách: Phong cách đồng quê kết hợp Hiện đại.

Nhà hàng

The Lô-Cồ

Quận 7, Tp. HCM

Dự án: The Lô-Cồ - Quận 7, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Ecolotus
Diện tích: 450 m²
Phong cách: Phong cách đồng quê kết hợp Hiện đại.