Dự án

Restaurant

VINAFOOD Restaurant

Tòa nhà Vinafood Tower, Tp. HCM

Dự án: VINAFOOD Restaurant – Tòa nhà Vinafood Tower, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Vinafood
Diện tích: 1200 m²
Phong cách: Hiện đại.

Nhà hàng

VINAFOOD Restaurant

Tòa nhà Vinafood Tower, Tp. HCM

Dự án: VINAFOOD Restaurant – Tòa nhà Vinafood Tower, Tp. HCM
Chủ đầu tư: Vinafood
Diện tích: 1200 m²
Phong cách: Hiện đại.